Samokształcenie

Zapisz się tutaj na kurs dokształcający dla doradców zawodowych. To narzędzie edukacyjne  online skierowany jest do doradców zawodowych, a także studentów, którzy chcą poprawić swoją wiedzę, doświadczenie i profesjonalne podejście do zagadnienia z wykorzystaniem praktycznych przypadków.
Kurs jest podzielony na dziesięć modułów dotyczących różnych tematów i podstawowych zadań z zakresu doradztwa. Każdy moduł zawiera przypadki związane z tematem, podsumowanie zagadnień z nim związanych, przykłady wykorzystania prezentowanych przypadków oraz quiz sprawdzający nabytą wiedzę.
Odpowiadając z powodzeniem na pytania w quizie możesz pobrać certyfikat uczestnictwa w kursie. Każdy moduł ma oddzielny certyfikat. Możesz uczyć się we własnym tempie i według własnych potrzeb.
Kontynuując naukę i odpowiadając na wszystkie quizy  możesz pobrać wszystkie certyfikaty uczestnictwa!

Klknij tutaj aby zapisać się na kurs