Självstudier

Registrera dig här i kursen avsedd för självstudier. Detta pedagogiska online-verktyg är till för arbetskonsulenter, studie- och yrkesvägledare eller liknande professioner samt studenter som vill  förbättra sina kunskaper och kompetenser genom att ta del av fallbeskrivningar.
Kursen är uppdelad i tio områden på olika teman. Varje område listar fall som rör valt tema, en sammanfattning av frågor som rör temat, exempel på hur fallen kan användas inom utbildning, referenser och ett test.

Om du svarar rätt på minst 80% av frågorna har du möjlighet att ladda ner ett intyg över dina kunskaper. Varje område går att jobba med separat. Arbeta i din egen takt efter dina egna behov.

Om du jobbar igenom alla tio delar och svarar på frågorna, kan du få intyg över alla områden!  

Klicka här för att registrera dig till kursen