Kurs dla trenerów

Zapisz się tutaj na kurs dla trenerów. To narzędzie edukacyjne online jest skierowane do trenerów doradców zawodowych, którzy chcą korzystać z praktycznych przypadków  w trakcie swoich lekcji.
Kurs jest podzielony na dziesięć modułów dotyczących różnych tematów i podstawowych zadań z zakresu doradztwa. Każdy moduł zawiera przypadki związane z tematem, zalecenia dotyczące sposobu rozwiązania problemu zgodnie z grupą docelową (studenci lub osoby dokształcające się), przykłady wykorzystania przypadków, referencje i quizy. Odpowiadając z powodzeniem na pytania w quizie możesz pobrać certyfikat uczestnictwa w kursie. Każdy moduł ma oddzielny certyfikat. Możesz uczyć się we własnym tempie i według własnych potrzeb. Kontynuując naukę i odpowiadając na wszystkie quizy  możesz pobrać wszystkie certyfikaty uczestnictwa!

Kliknij tutaj aby zapisać się na kurs