Курс за обучители

Запишете се за курса за обучители тк. Този образователен инструмент има за цел да помогне обучителите на консултанти, които имат желание да използват практически казуси в техните уроци.

Курсът е разделен на 10 модула по различни теми, обхващащи ориентирането на консултанти по основни задачи. Във всеки модул са изброени казусите, отнасящи се до дадената тема, препоръки относно това как да се отнесем темата в зависимост от целевата група (ученици или непрекъснато обучаващи се), примери за употреба на казусите, допълнителна информация и тест. 

Отговаряйки успешно на теста, вие ще имате възможност да изтеглите своя Сертификат за участие. Всеки модул е отделен. Учете със своята собствена скорост и съобразно вашите нужди. 

Продължавайте да учите и отговорете правилно на тестовете, за да получите своя Сертификат за участие! 

Натиснете тук, за да започнете курса


Skip Линкове към модулите