Kurs för utbildare

Anmäl dig här till kursen för utbildare. Detta pedagogiska online-verktyg riktar sig till utbildare av arbetskonsulenter/studie- och yrkesvägledare och som vill använda praktiska fall i sina lektioner.

Kursen är uppdelad i tio områden på olika teman.Varje område listar fall som rör det valda temat, rekommendationer om hur man ska hantera tema enligt målgrupps (studenter eller kontinuerligt lärande), exempel på utnyttjande fall, referenser och ett test.

Om du svarar rätt på majoriteten av frågor har du möjlighet att ladda ner intyg över dina kunskaper. Varje område är separat. Lär dig i din egen takt och efter dina behov.

Lär dig samtliga områden och svara på alla frågor, så kan du ladda ner alla intyg!

Klicka här för att registrera dig till kursen