Självstudier

Registrera dig här i kursen avsedd för självstudier. Detta pedagogiska online-verktyg är till för arbetskonsulenter, studie- och yrkesvägledare eller liknande professioner samt studenter som vill  förbättra sina kunskaper och kompetenser genom att ta del av fallbeskrivningar.
Kursen är uppdelad i tio områden på olika teman. Varje område listar fall som rör valt tema, en sammanfattning av frågor som rör temat, exempel på hur fallen kan användas inom utbildning, referenser och ett test.

Om du svarar rätt på minst 80% av frågorna har du möjlighet att ladda ner ett intyg över dina kunskaper. Varje område går att jobba med separat. Arbeta i din egen takt efter dina egna behov.

Om du jobbar igenom alla tio delar och svarar på frågorna, kan du få intyg över alla områden!  

Klicka här för att registrera dig till kursen

Kurs för utbildare

Anmäl dig här till kursen för utbildare. Detta pedagogiska online-verktyg riktar sig till utbildare av arbetskonsulenter/studie- och yrkesvägledare och som vill använda praktiska fall i sina lektioner.

Kursen är uppdelad i tio områden på olika teman.Varje område listar fall som rör det valda temat, rekommendationer om hur man ska hantera tema enligt målgrupps (studenter eller kontinuerligt lärande), exempel på utnyttjande fall, referenser och ett test.

Om du svarar rätt på majoriteten av frågor har du möjlighet att ladda ner intyg över dina kunskaper. Varje område är separat. Lär dig i din egen takt och efter dina behov.

Lär dig samtliga områden och svara på alla frågor, så kan du ladda ner alla intyg!

Klicka här för att registrera dig till kursen

Lägg till dina egna fall

Du kan också lägga till fall som är intressanta för kursen och dela med dig av dina erfarenheter till andra yrkesutövare. Vare sig du är erfaren inom professionen eller nybörjare som vill ladda upp ett fall, ta chansen att diskutera dina frågeställningar med andra som har mer erfarenhet. Glöm inte att skriva i vårt forum för att uppmärksamma andra att du bidragit med ett nytt fall!

Klicka här för att gå vidare