Dodaj swój własny przypadek

Ty też możesz dodać swój własny przypadek Zbioru Przypadków (Casebook) opracowanych dla potrzeb kursu. Podziel się swoimi doświadczeniami ze społecznością uczniów. Jeśli jesteś doświadczonym doradcą lub początkującym w tym zawodzie i chcesz  wykorzystać tę okazję do omówienia problemów związanych z pracą doradców. Nie zapomnij korzystać z forum w trakcie kursu aby informować innych uczestników o umieszczeniu  swojego nowego przypadku!

Kliknij tutaj aby uzyskać dostęp

Samokształcenie

Zapisz się tutaj na kurs dokształcający dla doradców zawodowych. To narzędzie edukacyjne  online skierowany jest do doradców zawodowych, a także studentów, którzy chcą poprawić swoją wiedzę, doświadczenie i profesjonalne podejście do zagadnienia z wykorzystaniem praktycznych przypadków.
Kurs jest podzielony na dziesięć modułów dotyczących różnych tematów i podstawowych zadań z zakresu doradztwa. Każdy moduł zawiera przypadki związane z tematem, podsumowanie zagadnień z nim związanych, przykłady wykorzystania prezentowanych przypadków oraz quiz sprawdzający nabytą wiedzę.
Odpowiadając z powodzeniem na pytania w quizie możesz pobrać certyfikat uczestnictwa w kursie. Każdy moduł ma oddzielny certyfikat. Możesz uczyć się we własnym tempie i według własnych potrzeb.
Kontynuując naukę i odpowiadając na wszystkie quizy  możesz pobrać wszystkie certyfikaty uczestnictwa!

Klknij tutaj aby zapisać się na kurs

Kurs dla trenerów

Zapisz się tutaj na kurs dla trenerów. To narzędzie edukacyjne online jest skierowane do trenerów doradców zawodowych, którzy chcą korzystać z praktycznych przypadków  w trakcie swoich lekcji.
Kurs jest podzielony na dziesięć modułów dotyczących różnych tematów i podstawowych zadań z zakresu doradztwa. Każdy moduł zawiera przypadki związane z tematem, zalecenia dotyczące sposobu rozwiązania problemu zgodnie z grupą docelową (studenci lub osoby dokształcające się), przykłady wykorzystania przypadków, referencje i quizy. Odpowiadając z powodzeniem na pytania w quizie możesz pobrać certyfikat uczestnictwa w kursie. Każdy moduł ma oddzielny certyfikat. Możesz uczyć się we własnym tempie i według własnych potrzeb. Kontynuując naukę i odpowiadając na wszystkie quizy  możesz pobrać wszystkie certyfikaty uczestnictwa!

Kliknij tutaj aby zapisać się na kurs