Курс за самообучение

Запишете се за курс за самообучение за кариерни консултанти тук. Той цели да направлява консултантите, както и учащите, които желаят да подобрят своята практика и професионален подход, използвайки практическите казуси. 

Курсът е разделен на 10 модула в различни теми. Във всеки модул са изброени казусите, които се отнасят до дадената тема, резюме на проблема, свързано с темата, примери от казусите, допълнителна информация и тест.

Преминавайки успешно през теста, вие ще имате възможност да изтеглите своя Сертификат за участие. Всеки модул е отделен. Обучавайте се с вашата собствена скорост, според нуждите ви.

Продължавайте да учите и да отговаряте на въпросите и ще имате възможност да изтеглите всички сертификати за участие!

Натиснете тук, за да се запишете в курса

Курс за обучители

Запишете се за курса за обучители тк. Този образователен инструмент има за цел да помогне обучителите на консултанти, които имат желание да използват практически казуси в техните уроци.

Курсът е разделен на 10 модула по различни теми, обхващащи ориентирането на консултанти по основни задачи. Във всеки модул са изброени казусите, отнасящи се до дадената тема, препоръки относно това как да се отнесем темата в зависимост от целевата група (ученици или непрекъснато обучаващи се), примери за употреба на казусите, допълнителна информация и тест. 

Отговаряйки успешно на теста, вие ще имате възможност да изтеглите своя Сертификат за участие. Всеки модул е отделен. Учете със своята собствена скорост и съобразно вашите нужди. 

Продължавайте да учите и отговорете правилно на тестовете, за да получите своя Сертификат за участие! 

Натиснете тук, за да започнете курса

Добавете свои собствени казуси

Вие също можете да добавите казуси в папката с казуси, създадена за този курс. Споделете опита си с групата обучаващи се. Ако сте опитен консултант или начинаещ, който желае да обмени опит, използвайте тази възможност да обсъдите проблеми с консултанти, предоставящи качествена подкрепа. Не забравяйте да използвате форума в курса, за да информирате другите участници за вашия нов казус!

Натиснете тук за достъп